Đỗ Minh Phương

Đỗ Minh Phương

Chairman & CEO DMP MEDIA

Nguyễn Như Quỳnh

Nguyễn Như Quỳnh

Biên tập viên - DMP Media

Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thùy Linh

Lễ tân - Push

Nguyễn Trà My

Nguyễn Trà My

Truyền thông - Push

Nguyễn Quốc Duy

Nguyễn Quốc Duy

Giám đốc Sentora Việt Nam

Trịnh Việt Nam

Trịnh Việt Nam

NV kĩ thuật - Sentora VN

Nguyễn Thị Yến Chi

Nguyễn Thị Yến Chi

NV kĩ thuật - Sentora VN

Trịnh Thị Huyền

Trịnh Thị Huyền

NV kĩ thuật - Sentora VN

Lưu Thị  Thư

Lưu Thị Thư

Sales - Sentora VN

Đặng Thị Thanh Dung

Đặng Thị Thanh Dung

Design - Sentora VN

Nguyễn Thảo Phương

Nguyễn Thảo Phương

Kỹ Thuật - Sentora VN

Vũ Đức Thăng

Vũ Đức Thăng

Kỹ Thuật - Sentora VN

Bùi Phi Hùng

Bùi Phi Hùng

Kỹ Thuật - Sentora VN

Vũ Văn Tình

Vũ Văn Tình

Kỹ Thuật - Sentora VN

Trần Đăng Trung

Trần Đăng Trung

Kỹ Thuật - Sentora VN

Nguyễn Hữu Hà

Nguyễn Hữu Hà

Tư vấn thiết kế - Sen phố

Nguyễn Văn Thanh

Nguyễn Văn Thanh

Công ty Vinh Anh

Nguyễn Khắc Việt

Nguyễn Khắc Việt

Freelancer Quản trị mạng

Thomas Doan

Thomas Doan

Freelancer

Đặng Việt Phương

Đặng Việt Phương

Freelancer - lập trình viên

Thomas Doan

Thomas Doan

Freelancer

Vũ Anh Tú

Vũ Anh Tú

Freelancer

Vũ Thành Trung

Vũ Thành Trung

Design - Deha

Đỗ Hoàng Việt

Đỗ Hoàng Việt

PGĐ Anh việt Media

Phạm Đông

Phạm Đông

Sales- Anh việt Media

Lại Thế Giang

Lại Thế Giang

QL thị trường - Anh Việt Media

Trần Quang Anh

Trần Quang Anh

Giám đốc Anh Việt Media

Nguyễn Hoài Nam

Nguyễn Hoài Nam

Anh Việt Media

Nguyễn Ngọc Ngân

Nguyễn Ngọc Ngân

Sales - Vật giá

Trần Thị Hoa

Trần Thị Hoa

SEO

Đặng Quang Huân

Đặng Quang Huân

Marketing - DMP Media

Nguyễn Việt Tiến

Nguyễn Việt Tiến

Quay phim - DMP Media

Đặng Khải

Đặng Khải

Tư vấn thiết kế - Sen phố

Nguyễn Phương Ly

Nguyễn Phương Ly

Tư vấn thiết kế - Sen phố

Thanh Huyền

Thanh Huyền

Kinh doanh - DMP Media

Phạm Văn Duy

Phạm Văn Duy

Vật Giá HP

Đỗ Hương Quỳnh

Đỗ Hương Quỳnh

Vật Giá HP

Phạm Ngọc Anh

Phạm Ngọc Anh

Vật Giá HP

Phạm Quang Huy

Phạm Quang Huy

Vật Giá HP

Nguyễn Quang Mỹ

Nguyễn Quang Mỹ

Vật Giá HP

Bùi Bảo An

Bùi Bảo An

Vật Giá HP

Vũ Văn Hiệp

Vũ Văn Hiệp

Vật Giá HP

Vũ Văn Dũng

Vũ Văn Dũng

Vật Giá HP

Đỗ Đức Hoàng

Đỗ Đức Hoàng

Vật Giá HP

Đỗ Thu Hà

Đỗ Thu Hà

Kinh doanh - DMP Media

Lê Thế Dũng

Lê Thế Dũng

Tư vấn tài chính

Đỗ Quang Duy

Đỗ Quang Duy

Tư vấn tài chính

Trần Quang Thành

Trần Quang Thành

Tư vấn tài chính

Vũ Khánh Huyền

Vũ Khánh Huyền

Đặng Văn Thanh

Đặng Văn Thanh

Tư vấn tài chính

Trần Thành Đạt

Trần Thành Đạt

Tư vấn tài chính