Push Coworking Space

Địa chỉ: 47/384 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 022 56 52 96 96

Email: tuvan@push-co.vn

Fax: 0223 795 729

Liên hệ với chúng tôi